NyföretagarCentrums pressrum     Sitekarta

Styrelse

Här presenterar vi styrelsen för Nyföretagarcentrum Mark men också övriga som bidrar i vårt arbete. Fler uppgifter och bilder kommer!

För närvarande kommer du i kontakt med alla genom att mejla till mark@nyforetagarcentrum.se. Var inte blyg, hör av dig!

Hans Nilsson

Ordförande

Magnus Haglund

Kassör

Anna Pyk

Ledamot

Fredrik Hammaström

Ledamot

Peter Albinson

Ledamot

Ersättare

Martin Walker

Ersättare

Adjungerade ledamöter

Gunnar Martinsson

Verksamhetsledare

Camilla Olsson

Representant Marks kommun

Valberedning

Veronika Berg

Valberedning
Sammankallande

Mathias Eriksson

Valberedning

Revisor

Marie Winberg

Revisor

Jessica Johansson

Revisorsersättare

Scroll to Top