NyföretagarCentrums pressrum     Sitekarta

Sök

Vi som jobbar med NyföretagarCentrum Mark

Här presenterar vi styrelsen för Nyföretagarcentrum Mark men också övriga som bidrar i vårt arbete. Fler uppgifter och bilder kommer!

För närvarande kommer du i kontakt med alla genom att mejla till mark@nyforetagarcentrum.se. Var inte blyg, hör av dig!

Styrelse

Hans Nilsson

Ordförande

Jessica Johansson

Kassör

Anna Pyk

Ledamot

Fredrik Hammaström

Ledamot

fredrik-mann

Fredrik Mann

Ledamot

lotta-bornefalk

Lotta Bornefalk

Ledamot

Ersättare

Stefan Emanuelsson

Ersättare

Adjungerade ledamöter

Gunnar Martinsson

Verksamhetsledare

Camilla Olsson

Representant Marks kommun

Valberedning

Veronika Berg

Valberedning
Sammankallande

Mathias Eriksson

Valberedning

Gisella Olsson

Valberedning

Revisor

Marcus Sveibert

Revisor

Magnus Haglund

Revisorsersättare